Een werknemer kan alle contracten die hij wenst, cumuleren bij verschillende werkgevers.
In dit kader geldt er geen limiet met betrekking tot de maximale arbeidstijd, als het gaat om verschillende werkgevers. Een werknemer kan bijvoorbeeld een voltijds contract hebben bij werkgever A en een halftijds contract hebben bij werkgever B. Hou hierbij op voorhand wel rekening met de fiscale aspecten.
De uiteindelijke voorheffing zal namelijk veel hoger zijn, aangezien de totale inkomsten stijgen.

Anders is het natuurlijk als een werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten wil aangaan bij dezelfde werkgever.
Op dat moment mag de som van de arbeidsuren nooit boven de wettelijke maxima liggen.

Meer info? Contacteer ons kenniscentrum.