We moeten een onderscheid maken tussen tijdskrediet en geboorteverlof.

Bij tijdskrediet is het maximaal aantal op te nemen dagen namelijk als geheel vastgelegd. Dat komt omdat aan tijdskrediet een RVA-uitkering is gekoppeld.
Daar gelden de wettelijke begrenzing, eender bij welke werkgever(s) het tijdskrediet wordt opgenomen. Geboorteverlof echter is gebonden aan een werkgever.
Wanneer een vader of mee-moeder bij meerdere werkgevers werkt, kan hij of zij ervoor kiezen om bij beide werkgevers het geboorteverlof op te nemen.
De werkgevers betalen de eerste drie dagen het volledige loon en het ziekenfonds betaalt de overige 7 dagen. (uiteraard gebeurd alles pro-rata de tewerkstellingsbreuk)

Meer info? Contacteer ons kenniscentrum.