Wanneer een zelfstandige of een vereniging, personeel wil aanwerven verandert er veel aan zijn situatie. Op dit moment wordt de zelfstandige werkgever, en dat brengt heel wat verplichtingen met zich mee.
Zo moet een werkgever zich ondermeer aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en nazien tot welk paritair comité hij behoort en welke bepalingen daarbij horen, welke CAO’s van toepassing zijn in de sector en of er barema’s zijn voor de lonen.
De nieuwe werkgever is ook verplicht zich bij een kinderbijslagfonds en een arbeidsongevallenverzekering aan te sluiten en een arbeidsreglement op te stellen.
Bij het in dienst nemen van de werknemer zal er een wettelijk correcte arbeidsovereenkomst moeten worden afgesloten en zullen de nodige wettelijke aangiftes moeten worden gedaan.
Op vaste tijdstippen zullen er loonfiches en fiscale fiches moeten worden opgesteld.

Een sociaal bureau kan, uiteraard tegen betaling, met verschillende van deze zaken helpen.

Meer info/vragen? Contacteer ons kenniscentrum.