Denk eraan dat een student het goedkoopst is tijdens de eerste 475 uren tewerkstelling van dat jaar. Er is namelijk een maximaal aantal van 475 uur waarvoor je als werkgever voor de student enkel maar een solidariteitsbijdrage van 5,42% zal moeten betalen. Daarna kan de student verder tewerkgesteld worden maar zullen de gewone patronale bijdragen gerekend worden.
Het is echter wel zo dat de student niet verplicht is eerst zijn 475 uren uit te putten alvorens als werkstudent aan de slag te gaan. De student is vrij te kiezen voor welke tewerkstelling hij het contingent van 475 uren wil gebruiken. Maak daarom goede afspraken met de student en vraag eventueel om het attest met het saldo, dat hij kan opvragen via student@work, te bezorgen. Voor elke student die je tewerkstelt dien je verplicht een studentenovereenkomst op te maken, ook als die student zijn 475 uur reeds overschreden heeft. Dit vloeit voort uit het feit dat de student een beschermde werknemer is en er bepaalde vermeldingen verplicht zijn. De student moet over een getekende schriftelijke overeenkomst en over een kopie van het arbeidsreglement beschikken uiterlijk op het moment dat zijn opdracht aanvangt.
Ook een student heeft recht op betaalde feestdagen als die binnen de arbeidsovereenkomst vallen, of op nabetaling daarvan, en voor het gewaarborgd loon bij ziekte gelden dezelfde regels als die voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.
Een studentencontract heeft automatisch een proeftijd van drie dagen. Tijdens deze eerste drie dagen kan zowel de werkgever als de student de overeenkomst eenzijdig verbreken[1]. Ook na de proeftijd kan de overeenkomst verbroken worden, in dat geval wel met een (verkorte) opzegtermijn.
De studentenovereenkomst is er altijd eentje van bepaalde duur. De loonvoorwaarden en arbeidsomstandigheden moeten steeds dezelfde zijn als voor iedere andere werknemer in het bedrijf die een soortgelijke functie uitoefent. De voorwaarden voor deeltijdse overeenkomsten gelden allemaal, met uitzondering van de 1/3e regel[2] die voor studenten niet van toepassing is.
Voor studenten jonger dan 18 jaar gelden uitgebreidere regels op het vlak van arbeid- en rusttijden en moet voorafgaand verplicht een risicoanalyse gebeuren.