Er zijn 5 mogelijkheden om sportlesgevers in te schakelen binnen een organisatie:

  • Je kan zelf personeel inschakelen en zelf alle administratie en opvolging rond die tewerkstelling doen.
  • Je kan personeel tewerkstellen via een interim-kantoor.
  • Je kan kiezen voor samenwerking met lesgevers op zelfstandige basis in hoofdberoep.
  • Je kan kiezen voor samenwerking met lesgevers op zelfstandige basis in bijberoep.
  • Je kan personeel tewerkstellen via Sportwerk.

Bij deze laatste vorm van tewerkstelling neemt Sportwerk als werkgever van de sportlesgever alle administratie op zich en betaalt alle verzekeringen, patronale lasten, verplaatsingsvergoedingen, vakantiegeld…en natuurlijk het loon dat de lesgever ontvangt op basis van zijn of haar diploma. Jij als klant betaalt enkel een vast uurtarief aan Sportwerk.

Let op: dus NIET via vrijwilligersstatuut! Vrijwilligerswerk wordt dikwijls foutief als een vorm van tewerkstelling gezien. Bij vrijwilligerswerk ontvangt de lesgever geen loon maar enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten.