Sportwerk zet verder in op het professionaliseren van de sportsector

Op 1 maart 2019 starte Jochen gestart als coördinator Sportclubondersteuning. Voorheen was hij al tewerkgesteld bij Sportwerk als verenigingsmanager van 2 sport- & gymclubs in het Antwerpse.

Nood

De afgelopen jaren is er een evolutie geweest bij Sportwerk, waarbij we niet enkel sporttechnische, maar ook sportondersteunende medewerkers tewerkstellen. Het sportclubverhaal werd uitgebreid van trainers naar sportondersteunende functies, wat zich ook vertaald heeft in de missie van Sportwerk. Sportwerk Vlaanderen is als responsieve netwerkorganisatie dé referentie en pionier in zowel het professionaliseren van de sportsector als in de tewerkstelling in sport.

Sportondersteuners hebben als doel om sportclubs te begeleiden in hun professionaliseringsproces. Deze professionalisering zit hem in drie zaken:

  • werken via betaalde sportclubondersteuners, dus professionele medewerkers;
  • implementatie van managementtechnieken in de gehele sector om zo de kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de leden van de sportclubs te verbeteren;
  • vrijwilligers van de clubs aanleren hoe ze hun club professioneel kunnen uitbouwen, waardoor er steeds meer kennis en know how bij de vrijwilligers komt te liggen en dus de vrijwilliger m.a.w. zelf

We willen vanuit Sportwerk alle huidige en toekomstige sportclubondersteuners een kader aanbieden, zodat deze sportclubondersteuners professioneler te werk kunnen gaan. Deze omkadering zal zich vooral richten op de tewerkstelling én coaching van sportclubondersteuners.

Tewerkstelling

Een sportclubondersteuner heeft volgende kerntaken: contact leggen, praatjes maken, positiviteit uitstralen, groot maken wat goed gaat, waardering uitspreken, begrip hebben voor andere meningen, maar vooral…weten te BINDEN & VERBINDEN. Op deze manier is het de bedoeling om volgende zaken te bekomen: plezier, extra betrokkenheid én een boeiend verenigingsleven (zie filmpje back to basics: https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w).

Als we van onze ondersteuners mogen verwachten dat ze meer betrokkenheid genereren binnen sportclubs moeten wij vanuit Sportwerk het goede voorbeeld geven. We willen dan ook een poule van sportclubondersteuners creëren, die zich volwaardig medewerker van Sportwerk voelt en zo ook gebruik kan maken van de faciliteiten van de organisatie.

Coaching

Anderzijds gaan we volledig inzetten op de begeleiding en opvolging van de ondersteuners. Dit gaan we proberen verwezenlijken door hen een leidraad aan te bieden over hoe ze hun ondersteuning zo effectief mogelijk kunnen aanpakken en door hen nauwer op te volgen via een gesprekscyclus.

Sportwerk gaat ook samenwerken met de VSF om vanuit Dynamo een opleidingsaanbod op maat te voorzien voor de sportclubondersteuners. Vanuit concrete maatschappelijke uitdagingen wordt er informatie gegeven op maat, good practices gedeeld vanuit de ervaring van de sportclubondersteuners op het veld en concrete tools aangereikt om met dit thema binnen de verschillende sportclubs aan de slag te gaan.

Kom meer te weten over de tal van voordelen om Sportwerker te zijn.

Interesse? Laat van je horen en teken in op onze databank ahv volgend formulier.

“Mijn passie voor sport delen met mensen en hen zo iets aanleren waar ze gelukkiger van worden: ziedaar mijn ambitie”

Dominiek Leyssens